Dependencia d'a Corona britanica

As Dependencias d'a Corona son posesions d'a Corona britanica en dreito d'o Reino Uniu, que se distinguen d'os territorios d'ultramar u as colonias d'o Reino Uniu. As Dependencias d'a Corona son as islas d'a Canal de Jèrri y Guernési, y Man en a mar d'Irlanda. Como churisdiccions administratas de traza independient, no fan parti ni d'o Reino Uniu ni d'a Unión Europea. As tres son miembros d'o Consello Britanicoirlandés. Dende 2005, cadaguna d'as Dependencies d'a Corona tien un menistre en chefe que'n ye o chefe d'o gubierno. Manimenos, como posesions d'a Corona, no son Estatos sobirans de dreito, y encara que a potestat lechislativa recaye en lurs asambleyas lechislativas propias, han de tener o consentimiento d'a Corona, y os residents tienen a nacionalidat britanica.

As Dependencias d'a Corona

Lista de Dependencias d'a CoronaEditar

Bandera Escudo DD. CC. Población Superficie Capital
        Bailiazgo de Guernési (Amán de Francia) Encluye as islas d'Aoeur'gny, Haerme y Sèr 65.573 hab. (2007) 78 km² Saint Peter Port
        Bailiazgo de Jèrri (Amán de Francia) 90.800 hab. (2007) 116 km² Saint Helier
      Isla de Man (entre Gran Bretanya y Irlanda) 80.049 hab. (2008 est.) 572 km² Douglas

Se veiga tamiénEditar