Ĉ, en minúsclas ĉ, (c con accento circumflexo) ye a quatrena letra de l'alfabeto en esperanto, corresponde a una africata postalveolar xorda /tʃ͡/ en l'Alfabeto Fonetico Internacional. Tamién se fa servir ta representar iste sonito por a Revista de Filología Española.

Accento circumflexo
 Ĉ Ê Ĝ Ĥ
Î Ĵ Ô Ŝ Û

Iste mesmo sonito se representa en aragonés con o digrafo ch.

Se veiga tamién

editar