Wikipedia:Cambeyo grafia/K

Grafía 1987 Grafía 2010 Feito Comentarios
Kasajistán Kasahistán No (nuevas reendreceras con h /x/) Kasakhistán?
Kasajstán Kasahstán No (nuevas reendreceras con h /x/) Kasakhstán?
Kazajstán Kazahstán No (nuevas reendreceras con h /x/) Kazakhstán?