Wikipedia:Cambeyo grafia/Categorias M

Grafía 1987 Grafía 2010 Feito Comentarios
Categoría:Magnituz fesicas Categoría:Magnitutz fesicas No
Categoría:Malaui Categoría:Malawi No
Categoría:Malautías biricas Categoría:Malautías viricas No
Categoría:Malautías d'o sistema zirculatorio Categoría:Malautías d'o sistema circulatorio No
Categoría:Malautías de transmisión secsual Categoría:Malautías de transmisión sexual No
Categoría:Malautías infeziosas Categoría:Malautías infecciosas No
Categoría:Maldibas Categoría:Maldivas No
Categoría:Mancomunidat Britanica de Nazions Categoría:Mancomunidat Britanica de Nacions No
Categoría:Mancomunidaz d'Aragón Categoría:Mancomunidatz d'Aragón No
Categoría:Mariners por nazionalidat Categoría:Mariners por nacionalidat No
Categoría:Mars y ozians Categoría:Mars y ocians No
Categoría:Martín Baxo Categoría:Martín Baixo No
Categoría:Matarraña Categoría:Matarranya No
Categoría:Matematicos d'Alemaña Categoría:Matematicos d'Alemanya No
Categoría:Matematicos d'Escozia Categoría:Matematicos d'Escocia No
Categoría:Matematicos d'España Categoría:Matematicos d'Espanya No
Categoría:Matematicos de Grezia Categoría:Matematicos de Grecia No
Categoría:Matematicos por nazionalidat Categoría:Matematicos por nacionalidat No
Categoría:Materials de construzión Categoría:Materials de construcción No
Categoría:Maurizio Categoría:Mauricio No
Categoría:Medezina Categoría:Medecina No
Categoría:Medicos d'Alemaña Categoría:Medicos d'Alemanya No
Categoría:Medicos de Grezia Categoría:Medicos de Grecia No
Categoría:Medicos de Nabarra Categoría:Medicos de Navarra No
Categoría:Medicos de Suezia Categoría:Medicos de Suecia No
Categoría:Medicos por nazionalidat Categoría:Medicos por nacionalidat No
Categoría:Melitars aragoneses Categoría:Melitars d'Aragón No
Categoría:Melitars britanicos d'a Primera Guerra Mundial Categoría:Melitars d'o Reino Unito d'a Primera Guerra Mundial No
Categoría:Melitars d'a Guerra d'os Zien Años Categoría:Melitars d'a Guerra d'os Cien Anyos No
Categoría:Melitars d'a Guerra Ispanoamericana Categoría:Melitars d'a Guerra Hispanoamericana No
Categoría:Melitars d'a Guerra Zebil Española Categoría:Melitars d'a Guerra Cevil Espanyola No
Categoría:Melitars d'Alemaña Categoría:Melitars d'Alemanya No
Categoría:Melitars d'Alemaña d'a Guerra Zebil Española Categoría:Melitars d'Alemanya d'a Guerra Cevil Espanyola No
Categoría:Melitars d'Alemaña d'a Primera Guerra Mundial Categoría:Melitars d'Alemanya d'a Primera Guerra Mundial No
Categoría:Melitars d'Alemaña d'a Segunda Guerra Mundial Categoría:Melitars d'Alemanya d'a Segunda Guerra Mundial No
Categoría:Melitars d'as Guerras reboluzionarias franzesas Categoría:Melitars d'as Guerras revolucionarias francesas No
Categoría:Melitars d'España Categoría:Melitars d'Espanya No
Categoría:Melitars d'Estatos Unitos d'a Guerra Ispanoamericana Categoría:Melitars d'Estatos Unitos d'a Guerra Hispanoamericana No
Categoría:Melitars d'Estatos Unitos de l'Exerzito federal en a Guerra Zebil Estatounitense Categoría:Melitars d'Estatos Unitos d'o Eixercito federal en a Guerra Cevil Estatounitense No
Categoría:Melitars de Benezuela Categoría:Melitars de Venezuela No
Categoría:Melitars de Franzia Categoría:Melitars de Francia No
Categoría:Melitars de Franzia d'a Primera Guerra Mundial Categoría:Melitars de Francia d'a Primera Guerra Mundial No
Categoría:Melitars de Franzia d'a Segunda Guerra Mundial Categoría:Melitars de Francia d'a Segunda Guerra Mundial No
Categoría:Melitars de Franzia d'as Guerras napolionicas Categoría:Melitars de Francia d'as Guerras napolionicas No
Categoría:Melitars de Franzia d'as Guerras reboluzionarias franzesas Categoría:Melitars de Francia d'as Guerras revolucionarias francesas No
Categoría:Melitars por campaña Categoría:Melitars por campanya No
Categoría:Melitars por nazionalidat Categoría:Melitars por nacionalidat No
Categoría:Menistros de Bietnam Categoría:Menistros de Vietnam No
Categoría:Menistros de Suezia Categoría:Menistros de Suecia No
Categoría:Menistros por nazionalidat Categoría:Menistros por nacionalidat No
Categoría:Merindaz de Nabarra Categoría:Merindatz de Navarra No
Categoría:Metodo zentifico Categoría:Metodo scientifico No
Categoría:Meyos de comunicazión Categoría:Meyos de comunicación No
Categoría:Meyos de comunicazión d'Aragón Categoría:Meyos de comunicación d'Aragón No
Categoría:Microprozesadors Categoría:Microprocesadors No
Categoría:Mitolochía basca Categoría:Mitolochía vasca No
Categoría:Mitolochía echipziana Categoría:Mitolochía echipciana No
Categoría:Mitolochía zelta Categoría:Mitolochía celta No
Categoría:Mobimientos culturals Categoría:Movimientos culturals No
Categoría:Mobimientos de ladera Categoría:Movimientos de ladera No
Categoría:Mobimientos sozials Categoría:Movimientos socials No
Categoría:Modelato flubial Categoría:Modelato fluvial No
Categoría:Modelos d'os Países Baxos Categoría:Modelos d'os Países Baixos No
Categoría:Moldabia Categoría:Moldavia No
Categoría:Molimentos d'Alemaña Categoría:Molimentos d'Alemanya No
Categoría:Molimentos d'España Categoría:Molimentos d'Espanya No
Categoría:Molimentos de Tergüel Categoría:Molimentos de Teruel No
Categoría:Monesterios cluniazenses Categoría:Monesterios cluniacenses No
Categoría:Monesterios d'o País Balenzián Categoría:Monesterios d'o País Valencián No
Categoría:Monesterios de Nabarra Categoría:Monesterios de Navarra No
Categoría:Monesterios espitalers de San Chuan de Cherusalén Categoría:Monesterios hespitalers de Sant Chuan de Cherusalén No
Categoría:Monesterios espitalers de San Chuan de Dios Categoría:Monesterios hespitalers de Sant Chuan de Dios No
Categoría:Monesterios zisterzienses Categoría:Monesterios cistercienses No
Categoría:Monezipios de Benezuela Categoría:Monecipios de Venezuela No
Categoría:Monezipios de Sobrarbe Categoría:Monecipios de Sobrarbe No
Categoría:Monezipios que mugan con Aragón Categoría:Monecipios que mugan con Aragón No
Categoría:Monimentos d'o País Balenzián Categoría:Molimentos d'o País Valencián No
Categoría:Monimentos de Nabarra Categoría:Molimentos de Navarra No
Categoría:Montañas Categoría:Montanyas No
Categoría:Montañas d'Africa Categoría:Montanyas d'Africa No
Categoría:Montañas d'Aragón Categoría:Montanyas d'Aragón No
Categoría:Montañas d'España Categoría:Montanyas d'Espanya No
Categoría:Montañas de Cataluña Categoría:Montanyas de Catalunya No
Categoría:Montañas de Franzia Categoría:Montanyas de Francia No
Categoría:Montañas de Nabarra Categoría:Montanyas de Navarra No
Categoría:Montañas de San Marino Categoría:Montanyas de San Marino No
Categoría:Montañas de Tanzania Categoría:Montanyas de Tanzania No
Categoría:Montañismo Categoría:Montanyismo No
Categoría:Morfolochía bechetal Categoría:Morfolochía vechetal No
Categoría:Morfolochía berbal Categoría:Morfolochía verbal No
Categoría:Morfolochía de l'oczitán Categoría:Morfolochía de l'occitán No
Categoría:Mosica d'o Romantizismo Categoría:Mosica d'o Romanticismo No
Categoría:Mosica de Nabarra Categoría:Mosica de Navarra No
Categoría:Mosica de Suezia Categoría:Mosica de Suecia No
Categoría:Mosica en basco Categoría:Mosica en vasco No
Categoría:Mosica tradizional bretona Categoría:Mosica tradicional bretona No
Categoría:Mosica tradizional irlandesa Categoría:Mosica tradicional irlandesa No
Categoría:Mosica zelta Categoría:Mosica celta No
Categoría:Mosicos d'Alemaña Categoría:Mosicos d'Alemanya No
Categoría:Mosicos d'España Categoría:Mosicos d'Espanya No
Categoría:Mosicos d'o País Basco Categoría:Mosicos d'o País Vasco No
Categoría:Mosicos de Bretaña Categoría:Mosicos de Bretanya No
Categoría:Mosicos de Franzia Categoría:Mosicos de Francia No
Categoría:Mosicos de Nabarra Categoría:Mosicos de Navarra No
Categoría:Mosicos de Suezia Categoría:Mosicos de Suecia No
Categoría:Mosicos por estrumento Categoría:Mosicos por instrumento No
Categoría:Mosicos por nazionalidat Categoría:Mosicos por nacionalidat No
Categoría:Muertes en 815 Categoría:815 (muertes) No
Categoría:Museus de Franzia Categoría:Museus de Francia No