Pacto Tripartito

Se conoix con o nombre de Pacto Tripartito (a vegatas tamién se li diz Pacto de l'Eixe) a un pacto u tractato internacional de traza melitar sinyato en Berlín o 27 de setiembre de 1940 por representants d'o Tercer Reich, o Reino d'Italia y l'Imperio de Chapón, chusto en o mesmo día en que a Wehrmacht acceptaba a rendición de Varsovia mientres a Segunda Guerra Mundial. O tractato desembolicó as alianzas establitas entre o Tercer Reich y a Italia faixista en 1936 (Eixe Roma-Berlín) y entre Alemanya y o Chapón en ixa mesma calendata (Pacto Anti-Komintern); o pacto yera en realidat a configuración d'una alianza melitar entre uno d'os dos bloques que luitoron en a Segunda Guerra Mundial, estando l'atro bloque formato por os ditos Aliatos.

Cartel de propaganda chaponesa de 1938 (de calendata anterior a o Pacto Tripartito) mientres d'a Era Showa a on se presentan os líders d'os tres países que signoron o Tractato: Adolf Hitler por Alemanya, Fumimaro Konoe por Chapón y Benito Mussolini por Italia.

Dimpués d'a sinyatura d'o pacto, s'adibioron nuevos países como sinyants d'o tractato: Hongría, Bulgaria, Rumanía, Yugoslavia y Eslovaquia. Yugoslavia estió un caso especial, porque en sinyar l'alcuerdo se produció en o país como reacción un golpe d'estato, estando o país invadito por os alemans.