Neptuno calient

Representación artistica d'o Neptuno calient Gliese 581 b

Un Neptuno calient ye un tipo de exoplaneta que ye muit semellant a Neptuno pero que orbita amán de a suya estrela normalment a menos de una UA.