Jure uxoris

Jure uxoris ye un termin en latín que significa “por o dreito d'a suya muller”. A ormino se li diz a o títol que un noble de sexo masculín adquiere por o suyo matrimonio con una muller que poseye a dignidat de reina por dreito propio.