Grupos de rechions d'Italia

Las rechions d'Italia se dividen tipicament en cinc grupos: rechions noroccidentals, nororientals, centrals, meridionals y las islas.