Partit dels Socialistes de Catalunya - Otros idiomas