Alviolo pulmonar

Os alviolos pulmonars son bultos que bi ha en os cabos de l'árbol bronquial (adintro d'os polmons), embolicaus por capilars sanguinios y a on se fa o intercambio gasioso. A existencia d'os alviolos en os polmons d'os mamiferos fa que a superficie d'intercambio gasiosa siga muito mes gran que a superficie d'una cambra toracica sin plegos internos y millora a eficacia respiratoria, superficie que en a especie humana plega a bells 70–75 m2. Os capilars sanguinios d'os alviolos son a zaguera ramificación d'as arterias pulmonars y o encomienzo d'as venas pulmonars. En os capilars sanguinios d'os alviolos o intercambio de gases ye o contrario que en os capilars d'as atras estructuras de l'organismo, y o dioxido de carbonio s'ixemena dende os capilars a los alviolos devez que l'oxicheno d'os alviolos pasa a la sangre por difusión. Os alviolos pulmonars fan part d'os sacos pulmonars.

Esquema de como son os alviolos pulmonars con texto en anglés.