Iste articlo tracta sobre os aliagars, extensions d'aliagas. Ta o lugar en o municipio de Zuera se veiga Aliagar (Zuera).

Un aliagar, allagar u aliacar ye un matigal u extensión arbustiva feita d'aliagas u en a qual as aliagas sian as especies predominants.

Un aliagar.

Os aliagars se forman en terrens secos y soleyaus, especialment en os países mediterranios. Se'n troba a sobén en paisaches degradaus, puesto que as aliagas son de as primeras esopecies de plantas colonizaderas de fácil creiximiento. Tamién ye freqüent que se'n forme en os erials.

Se veiga tamiénEditar